X

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej. Rozumiem

 

Brak produktów

 

Zapominasz o zamówieniu karmy? Podaj nam swój email
i wskaż kiedy mamy Ci przypomnieć o zamówieniu.

 
W podziękowaniu zapisując się do bezpłatnego Newslettera ImoDog
mamy dla Ciebie prezent-niespodziankę, którą możesz odebrać przy najbliższych zakupach.
 
 
 

Specjalista radzi

 

Czy zastanawiałeś się
ile ruchu potrzebuje
młode zwierzę?

 

Regulamin Programu "Rabat imoDog"

Dodatkowy rabat dla Stałych Klientów
sklepu internetowego imoDog.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego systemu rabatowego dla naszych Stałych Klientów pod nazwą Programu „Rabat imoDog”

Poniżej przedstawiamy zasady:

Składasz regularne zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej www.imodog.pl

2. Wartość Twoich zamówień nie jest niższa niż 500zł

3. Otrzymujesz od nas rabaty na kolejne zakupy, jak poniżej:

  • 1% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 500zł
  • 2% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 1000zł
  • 3% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 1500zł

Regulamin Programu "Rabat imDog"

1. Organizatorem Programu "Rabat imoDog", jest IMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grupy AK Północ 4, 00-713 Warszawa.

Punkt odbioru zamówień Kokanin 84 B; 62-817 Żelazków.

2. Program "Rabat imoDog" (dalej zwanym "Programem") jest przeznaczony dla Klientów dokonujących zakupów poprzez stronę www.imodog.pl

Celem programu jest premiowanie Klientów zamawiających towary poprzez stronę internetową imodog.pl, którzy dokonują regularnych zakupów o odpowiedniej wartości. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 3 oraz 4 niniejszego Regulaminu.

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Program "Rabat imoDog" obejmuje wyłącznie zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej www.imodog.pl po zalogowaniu.

1.2 Członek Programu "Rabat imoDog" uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto - login w Programie.

1.5 Prawa związane z Programem "Rabat imoDog" nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

1.6 Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do nabywania rabatów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu "Rabat imoDog" może przystąpić osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu towarów za łączną kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł.

2.2 Aby przystąpić do Programu "Rabat imoDog" należy złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.imodog.pl i zrealizować je zgodnie z regulaminem zakupów dostępnym na stronie www.imodog.pl i na zasadach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie po zalogowaniu.

3. Rejestracja wartości zakupów na Koncie Uczestnika

3.1 Organizator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wartości zakupów na Koncie Uczestnika w oparciu o zrealizowanie zamówienia, na towary objęte Programem. Konto uczestnika zasilają wyłącznie kwoty przeznaczone na zakup towaru objętego Programem.

Towar objęty Programem dotyczy całego asortymentu w sklepie www.imodog.pl, z wyłączeniem takich towarów, które zostaną objęte specjalnym wykluczeniem.

Koszty przesyłki oraz innych usług nie są wliczane do wartości zakupów.

Do wartości zakupów wliczane są wyłącznie kwoty ze zrealizowanych zamówień. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane w momencie odbioru zamówionego towaru i wpłynięcia należności za zamówienie na rachunek bankowy Organizatora, a w przypadku odbioru osobistego po dokonaniu zapłaty za towar w Punkcie Odbioru Zamówień 62-817 Żelazków, Kokanin 84B

3.3 Organizator ma wyłączne prawo do ustalania, które towary objęte są Programem.

3.4 W przypadku zwrotu przez Uczestnika Programu zakupionego towaru, zgodnie z paragrafem 7 Regulaminu zakupów w imodog.pl, Organizator zastrzega sobie prawo odjęcia z Konta Uczestnika wartości zwróconego towaru powiększonej o koszty wysyłki.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gromadzenia wartości zakupów na potrzeby Programu, a także informacji dotyczących towarów lub usług objętych Programem.

3.6 Szczegółowe informacje dotyczące stanu konta Uczestnika i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.imodog.pl

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku stwierdzenia nadużyć lub celowych działań ze strony Uczestnika, mających na celu skorzystanie z Rabatów cenowych wbrew ogólnym założeniom Programu lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Rabat Cenowy

Z chwilą zrealizowania zamówień w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem za kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł klient staje się Uczestnikiem i przystępuje do Programu. Szczegółowe informacje dotyczące progów rabatowych oraz wartości zakupów przedstawia poniższa tabela:

  • 1% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 500zł
  • 2% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 1000zł
  • 3% – jeżeli dokonasz zakupów za minimum 1500zł

4.2 Realizacja przydzielonego przez Organizatora rabatu następuje automatycznie z chwilą złożenia zamówienia poprzez stronę internetową www.imodog.pl

4.3 Wartość składanego zamówienia wliczana jest do stanu Konta uczestnika i uprawnia do otrzymania Rabatu cenowego zgodnie z powyższa tabelą.

4.4 Rabat cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami organizowanymi w przez Organizatora.
Rabat nie obejmuje pozycji oznaczonych jako promocje, mega promocje, wyprzedaże, akcje.
Rabat nie obejmuje pozycji oznaczonych jako zakupy w Strefie Nocnych Zakupów i w Strefie Pomagamy

4.5 Wartość zakupów w czasie trwania promocji doliczana jest do Konta Uczestnika.

5. Zakończenie Programu

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. Wszystkie kwoty zgromadzone przez Uczestnika na Koncie do chwili zawieszenia lub zakończenia pozostają ważne i uprawniają do korzystania z Programu na zasadach niniejszego Regulaminu.

5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej www.imodog.pl

6. Zmiany Regulaminu Programu

6.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

6.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 6.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej www.imodog.pl

7. Akceptacja Regulaminu

7.1 Niniejszy Regulamin Programu "Rabat imoDog" będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.imodog.pl.


 
 

Drogi Uczestniku konkursu,

z powodu awarii systemu wprowadziliśmy kontrolną weryfikację uczestników.
Z poszanowaniem praw wszystkich uczestników konkursu aktualizujemy wszystkie głosy
na czas odpowiadający początkowi awarii.
W ramach przeprosin przedłużamy konkurs o 5 dni i wprowadzamy dodatkowe miejsca 4 i 5
z nagrodami odpowiadającymi miejscu trzeciemu.
Życzymy Powodzenia i zapraszamy do konkursu!

Poinformuj mnie o nowościach

Zapominasz o zamówieniu karmy?
Podaj nam swój email i wskaż kiedy mamy Ci przypomnieć o zamówieniu.

 

Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości drogą elektroniczną
w celu poinformowania o nowościach w naszym sklepie.

Informacja dotycząca produktu

Jeżeli zostawisz nam swój adres e mail poinformujemy Cię o dostępności produktu z chwilą
jego dostawy.

 

Wyrażam zgodę na otrzymanie wiadomości drogą elektroniczną
w celu poinformowania o nowościach w naszym sklepie.